วิธีการสั่งซื้อ

 

      1. ซื้อตามร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ

       2. สั่งซื้อโดยตรงกับทางสำนักพิมพ์
          2.1 ทางไปรษณีย์ : 143/173 ซ.อิสรภาพ21 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ10600
          2.2 ทางโทรศัพท์ : 02-4657606 , 02-4650430 , 02-8911539
          2.3 ทางโทรสาร 
: 02-4662979
          2.4 ทาง e-mail  :
grade4_poom@hotmail.com   
วิธีการชำระเงิน

       1.ชำระผ่านธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น
            บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 067-2-49511-3         ชื่อบัญชี   หจก.สำนักพิมพ์ ภูมิบัณฑิต
            หรือ ชำระผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก
            บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 016-0-08947-6         ชื่อบัญชี   หจก.สำนักพิมพ์ ภูมิบัณฑิต                     

          หลังจากโอนเงินเสร็จกรุณาแฟกซ์/ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักพิมพ์

       2. ชำระทางธนาณัติ สั่งจ่าย ผู้จัดการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต ปณ.บางกอกใหญ่