: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


Learning English Book 6
ราคา ::189 ฿

สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.1
ราคา ::120 ฿

Learning English Book 3
ราคา ::185 ฿

Learning English Book 1
ราคา ::135 ฿

สรุปเข้ม ชีววิทยา เล่ม 2
ราคา ::299 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


ติวลูกเตรียมสอบ
สอบเข้า ป.1
(เครือคาทอลิก)
อ.สมศักดิ์
ราคา ::110 ฿

ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 2 หลักสูตร 51 (Pro)
ราคา ::279 ฿

ติวสบาย สไตล์ลุยโจทย์
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 2
(หลักสูตร 51) ชุด Pro
ราคา ::199 ฿

LEARNING ENGLISH BOOK 4
(หลักสูตร 51)
ราคา ::119 ฿

รวมข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::129 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.1
ราคา ::129 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.3
ราคา ::120 ฿

เตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาษาไทย ภาค ก.
ราคา ::199 ฿

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿
 
 
Untitled Document