: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


คณิตคิดเลขเร็ว ป.6
ราคา ::129 ฿

New English Grammar & Vocabulary Book 5
ราคา ::189 ฿

สรุปเข้ม ชีววิทยา เล่ม 1
ราคา ::259 ฿

สรุปเข้ม ฟิสิกส์ เล่ม 1
ราคา ::199 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.5
ราคา ::129 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


คู่มือ-เตรียมสอบ ป.5
ฝ่ายวิชาการ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::165 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบพยาบาล
ราคา ::259 ฿

สังคมศึกษา ม.1
ราคา ::179 ฿

เฉลยข้อสอบ 6 พ.ศ.
สอบเข้าเตรียมทหาร
เหล่านายเรืออากาศ
ราคา ::159 ฿

ภาษาไทย ม.4-5-6
ราคา ::199 ฿

รวมข้อสอบ
สังคมศึกษา
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::129 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ม.1
ฝ่ายวิชาการ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ม.2
อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

กริยา 3 ช่อง
อ.ธวัชชัย
ราคา ::30 ฿

ผ่าข้อสอบ O-NET ม.3
ราคา ::179 ฿
 
 
Untitled Document