: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ
ราคา ::165 ฿

วิทยาศาสตร์ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เล่ม 1 ม.4-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::189 ฿

เฉลยแนวข้อสอบ
ตำรวจเข้าเป็น
นายร้อยตำรวจ
ราคา ::90 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ม.1 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::89 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ป.1
อ.สุวรรณา
(หลักสูตร 51)
ราคา ::95 ฿

เก่งภาษาไทย ขั้นเทพ ชุด อาขยานช่วยจำ
ราคา ::95 ฿

เก็งข้อสอบ O-NET (ชุด Knock Out)
ราคา ::139 ฿

ติวสบาย 3 Weeks เข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 1
ราคา ::189 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 หลักสูตร 51
ราคา ::129 ฿
 
 
Untitled Document