: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


เตรียมสอบ คณิตศาสตร์
O-NET & Pre O-NET
ราคา ::195 ฿

Reading Comprehension ม.4-5-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ป.5
(หลักสูตร 51)
ราคา ::130 ฿

เฉลยแนวข้อสอบ
ตำรวจเข้าเป็น
นายร้อยตำรวจ
ราคา ::90 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เล่ม 3 ม.4-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

รวมข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ
O-NET 5 พ.ศ.
(ปี 2549-2553)
ราคา ::129 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

สังคมศึกษา ม.1
ราคา ::179 ฿

ติวสบาย สไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 4 (หลักสูตร 51)
ราคา ::229 ฿
 
 
Untitled Document