: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿

ติวเข้ม ม.4-5-6 ภาษาฝรั่งเศส เตรียมสอบ PAT 7.1
ราคา ::299 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


เฉลยข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ
4 เหล่าทัพ
ราคา ::115 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1 เล่ม 1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.1
ราคา ::120 ฿

สรุปเนื้อหาวิชา-เตรียมสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า
ราคา ::229 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

ติวสบาย 3 Weeks เข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 1
ราคา ::189 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.2
ราคา ::120 ฿

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿

สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿
 
 
Untitled Document