: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 2
ราคา ::110 ฿

LEARNING ENGLISH BOOK 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::110 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ ป.4
ฝ่ายวิชาการฯ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::159 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1-2
ราคา ::149 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ
ป.1 อ.สมศักดิ์
(หลักสูตร 51)
ราคา ::109 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์
ม.1 อ.ไขแสง
(หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิชาเฉพาะ
ความถนัดทางแพทย์และพยาบาล
ราคา ::179 ฿

คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::115 ฿

ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม 3
ราคา ::179 ฿

สรุป สูตร กฎ คณิตศาสตร์ ม.4-6
ราคา ::99 ฿
 
 
Untitled Document