: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::135 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2
ราคา ::35 ฿

รวมข้อสอบ GAT PAT 1 PAT 2 (ปี52 สอบ 3 ครั้ง)
ราคา ::199 ฿

สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 3
ราคา ::100 ฿

เตรียมสอบ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::179 ฿

หน้าที่พลเมือง ม.2
ราคา ::120 ฿

สังคมศึกษา ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ม.1
เทอม 1-2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::110 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ ม.3
ราคา ::199 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ ป.4
ฝ่ายวิชาการฯ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::159 ฿
 
 
Untitled Document