: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


กุญแจคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.1-2-3 (หลักสูตร 51)
ราคา ::219 ฿

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::110 ฿

LEARNING ENGLISH BOOK 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::95 ฿

ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::135 ฿

สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 5
ราคา ::109 ฿

Pre-test GAT
ส่วนการเชื่อมโยง
ฉบับปรับปรุง
ราคา ::110 ฿

เฉลยข้อสอบ
ภาษาไทย+สังคมศึกษา
4 เหล่าทัพ
ราคา ::119 ฿

ติวสบาย 3 Weeks เข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 2
ราคา ::199 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิชาเฉพาะ
ความถนัดทางแพทย์และพยาบาล
ราคา ::179 ฿
 
 
Untitled Document