: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ทักษะการอ่านจับใจความ ป.1 (ปรับปรุง 2563)
ราคา ::99 ฿

ทักษะการสะกดคำ ป.5 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::169 ฿

ภาษาอังกฤษ ม.1
ราคา ::249 ฿

คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::159 ฿

ทักษะการสะกดคำ ป.1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::109 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


อาเซียนศึกษา ม.1
ราคา ::99 ฿

สรุป+เก็ง เตรียมสอบ ป.1
ราคา ::120 ฿

สังคมศึกษา ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

เตรียมสอบ Admissions
เฉลยข้อสอบ
สังคมศึกษา
(ชุด 10 พ.ศ.)
ราคา ::179 ฿

กุญแจคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ม.2 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ราคา ::35 ฿

ฟิสิกส์ ม.4
ราคา ::139 ฿

รวมข้อสอบ 4 ครั้ง PAT 5
ราคา ::139 ฿

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::90 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ Pre-PAT 1
ราคา ::289 ฿
 
 
Untitled Document