: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ราคา ::99 ฿

ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เทอม 1-2
ราคา ::159 ฿

แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ราคา ::95 ฿

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
ราคา ::159 ฿

ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ราคา ::120 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


คู่มือ-เตรียมสอบ
ชีววิทยา พื้นฐาน
(หลักสูตร 51) ชุด PRO
ราคา ::259 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1
(หลักสูตร 51) ชุด PRO
ราคา ::179 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 2
(หลักสูตร 51) ชุด Pro
ราคา ::175 ฿

สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 2
ราคา ::110 ฿

คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2
ราคา ::159 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ป.1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::95 ฿

ตะลุยโจทย์คณิต ม.1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::159 ฿

Basic English Grammar
ม.1-2-3
ราคา ::199 ฿

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿
 
 
Untitled Document