: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


คู่มือ-เตรียมสอบ ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.1 (ฉบับปรับปรุง 2564)
ราคา ::165 ฿

เตรียมสอบ ป.1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::229 ฿

ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3(ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::225 ฿

คณิตศาสตร์ ป.2 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::169 ฿

New English Grammar and Vocabulary Book 3 ชั้น ป.3
ราคา ::219 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


สังคมศึกษา ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::129 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ
ป.2 อ.สุพัตรา
(หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.4
ราคา ::119 ฿

เตรียมสอบ Admissions
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ 2
(ชุด 10 พ.ศ.)
ราคา ::129 ฿

ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.6 (หลักสูตร 51)
ราคา ::139 ฿

โจทย์เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ป.4
(หลักสูตร 51)
ราคา ::90 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.1
ราคา ::129 ฿

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เล่ม 3 ม.4-6
ราคา ::230 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
สังคมศึกษา ม.1
อ.เคน
(หลักสูตร 51)
ราคา ::169 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
วิทยาศาสตร์ ม.2
ฝ่ายวิชาการ
(หลักสูตร 51)
ราคา ::179 ฿
 
 
Untitled Document