: : ปฏิทินประจำเดือน : :

  กิจกรรมประจำเดือน
NEWBOOK : : หนังสือออกใหม่


ทักษะการอ่านจับใจความ ป.4
ราคา ::130 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::289 ฿

สังคมศึกษา ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::219 ฿

ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.4 (ฉบับปรับปรุง 2564)
ราคา ::199 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)
ราคา ::199 ฿
 
 
Recommended books : : หนังสือแนะนำ


ทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 (หลักสูตร 51)
ราคา ::99 ฿

TENSES
กริยา 3 ช่อง
ราคา ::39 ฿

เฉลยแนวข้อสอบเข้านายสิบทหารบก
ราคา ::130 ฿

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.1 (ปรับปรุง 2563)
ราคา ::99 ฿

คณิตคิดเลขเร็ว ป.2
ราคา ::129 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1
(หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เล่ม 1 ม.4-6
(หลักสูตร 51)
ราคา ::189 ฿

สังคมศึกษา ม.4-6 สาระที่ 1 (หลักสูตร 51)
ราคา ::120 ฿

เตรียมสอบ Admissions
เฉลยข้อสอบชีววิทยา
(ชุด 10 พ.ศ.)
ราคา ::160 ฿

เคมี ม.4-5-6 (ฉบับรวม)
ราคา ::350 ฿
 
 
Untitled Document