ข่าวสารจากภูมิบัณฑิต หัวข้อข่าว มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 (Book Expo Thailand 2016) ระหว่างวันที่ 13 - 24 ตุลาคม
เขียนเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2559 10:21:50

http://www.pubat.or.th/index/pages/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/fe8bfdc1131cb7419e77f2925991c5f9