สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: New English Grammar and Vocabulary Book 3 ชั้น ป.3
ISBN: 4322020090295
Barcode: 4322020090295
ราคา: 219 บาท
จำนวนหน้า: 356 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : :
185x260x22 มม.
น้ำหนัก : :
800 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : :
2 สี ( กระดาษปอนค์ )
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.จุฑาธิป พึ่งละออ
   

 


รายละเอียด  New English Grammar & Vocabulary Book 3 ได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสาระภายในเล่มประกอบด้วย 1. คำศัพท์ (Vocabulary) ในแต่ละ Unit จะมีคำศัพท์ที่ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงพร้อมความหมายที่ถูกต้อง 2. หลักการใช้ไวยากรณ์ (Grammar) มีการอธิบายหลักการใช้พร้อมตัวอย่างประกอบโดยละเอียด และมีแบบฝึกหัดเสริมท้ายบท 3. แบบทดสอบ (Test) หลังจากที่ได้ทำการศึกษาในแต่ละ Unit จบแล้วจะมีการทำแบบทดสอบท้ายบท เพื่อเป็นการทดสอบวัดความรู้ในแต่ละเรื่อง รวมทั้งมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 พร้อมเฉลย