สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: สรุปเข้ม ชีววิทยา เล่ม 1
ISBN: 978-974-432-972-1
Barcode: 978-974-432-972-1
ราคา: 259 บาท
จำนวนหน้า: 276 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
ผู้แต่ง: อ.นันท์ภัส ฟักทอง
   

 


รายละเอียด  เนื้อหาให้สอดคล้องกับการเรียนชีววิทยาสำหรับผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ประกอบด้วยรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานและรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ให้เนื้อหาสมบูรณ์และครบถ้วนรวมทั้งสอดแทรกแบบทดสอบสำหรับการทบทวนความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย