สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ผ่าข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2551
ISBN: 978-974-432-607-2
Barcode: 978-974-432-607-2
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 184 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล อ.ธนภรณ์ พรมชาติ อ.ชัยทศ จําเนียรกุล
   

 


รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมตัวสอบ O-NET ป.6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนได้นำข้อสอบ O-NET ป.6 ฉบับจริงจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ครบทั้ง 3 วิชาที่จัดสอบคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ มาเฉลยอย่างละเอียด พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ข้อสอบแต่ละวิชาเพื่อดูจุดเน้นและประเด็นสำคัญของข้อสอบ เพราะสำหรับการเตรียมตัวสอบที่ดีนักเรียนควรรู้แนวทาง จุดเน้น ประเด็นสำคัญของปัญหาโจทย์ที่ออกข้อสอบรวมทั้งรู้ว่าเนื้อหาเรื่องที่ออกข้อสอบมากคือเรื่องใด หลังจากนั้นผู้เขียนได้สรุปประเด็นสำคัญ และจุดเน้นของเนื้อหานั้นๆรวมทั้งทำแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกทำโจทย์ของเนื้อหานั้นเป็นพิเศษ เพื่อความแม่นยำ และเพิ่มศักยภาพในการทำข้อสอบ เมื่อพร้อมแล้วนักเรียนสามารถตรวจสอบตัวเองได้โดยทดลองทำ ข้อสอบจากเก็งข้อสอบ O-NET ซึ่งจัดไว้ทุกวิชาพร้อมมีเฉลยละเอียด