สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: แนวข้อสอบ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด
ISBN: 978-974-432-946-2
Barcode: 978-974-432-946-2
ราคา: 95 บาท
จำนวนหน้า: 158 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และคณะ
   

 


รายละเอียด  การประเมินคุณภาพทางการศึกษา เป็นกลไกสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ปัจจุบันการวัดและการประเมินคุณภาพผู้เรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นการทดสอบระดับชาติโดยวัดสมรรถณะ 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ( Literacy )ความสามารถด้านความคิดคำนวณ ( Numeracy) ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ซึ่งเป็นการบูรณาการทดสอบความรู้ของทุกกลุ่มสาระไว้ด้วยกัน หนังสือ " แนวข้อสอบพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด " ใช้เป็นแนวทางในการทดสอบความรู้ของนักเรียน เนื่องจากข้อสอบลักษณะนี้จะมีความแตกต่างจากข้อสอบปกติ โดยภายในเล่มประกอบด้วย 1. แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) จำนวน 3 ชุด 2. แนวข้อสอบความสามารถด้านคิดคำนวณ (Numeracy) จำนวน 3 ชุด 3. แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) จำนวน 3 ชุด