สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.3
ISBN: 978-974-432-966-0
Barcode: 978-974-432-966-0
ราคา: 120 บาท
จำนวนหน้า: 200 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู อาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์ อ. ประสันตา โสมอินทร์
   

 


รายละเอียด  เนื้อหาสาระแบ่งออกเป็นบท มีการสรุปความคิดรวบยอด มุ่งเน้นในเรื่องที่นำมาออกข้อสอบเพื่อใช้วัดความรู้ทั้งในระดับสถานศึกษา และในระดับชาติ แบบทดสอบ ตามหลัก Bloom Taxonormy Revised พร้อมเฉลย