สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาษาไทย ภาค ก.
ISBN: 978-974-432-952-3
Barcode: 978-974-432-952-3
ราคา: 199 บาท
จำนวนหน้า: 504 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียนทุกระดับชั้น ครู อาจารย์ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป
ผู้แต่ง: ผศ.กองเทพ เคลือบพณิชกุล ดร.ปริญญา อรจิราพงศ์ ผศ. สุรชัย สุรปัญโญ
   

 


รายละเอียด  รวบรวมแนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกข้อสอบมาแล้วให้ได้ศึกษาดูเป็นแนวทางและวิธีทำข้อสอบ พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้เตรียมสอบวิชาภาษาไทยที่มีอยู่ในภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก.ตามหลักสูตร ก.พ., กทม., อบต., อบจ., และเทศบาลในระดับ 1-2 และ3-4 ตามหลักสูตร กคศ. ในสังกัดดังกล่าว เนื้อหาครบตามหลักสูตรที่ผู้สอบจะเข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหน่วยงานเอกชน ธนาคาร ฯลฯ - ตัวอย่างข้อสอบ ของ ก.พ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เสมียน พนักงานระดับ 1-2-3 วิชาภาษาไทยพร้อมเฉลย - ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งระดับ 1-2 และ 3-4 ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ จัดสอบโดย ก.พ. วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย - ข้อสอบ ตำแหน่งครูสังกัด กทม. - ข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำแผนก สังกัด กทม. - ข้อสอบ ข้าราชการครู และนักวิชาการศึกษา สังกัด สพฐ. - ข้อสอบ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ฯลฯ