สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: อาเซียนศึกษา ม.4-6
ISBN: 978-974-432-947-9
Barcode: 978-974-432-947-9
ราคา: 130 บาท
จำนวนหน้า: 216 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ม. ปลาย และผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด  หนังสือคู่มือ-เตรียมสอบอาเซียนศึกษา ม.4-6 ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม การจัดทำแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาในทุกด้าน มีจำนวนข้อสอบและความยากง่ายที่พอเหมาะ แบบเฉลยมีคำอธิบายเหตุผลประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เหมาะสำหรับ ผู้เรียนนำไปใช้เพื่อเตรียมสอบแข่งขันในระดับต่างๆ การสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม