สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.6
ISBN: 978-974-432-940-0
Barcode: 978-974-432-940-0
ราคา: 129 บาท
จำนวนหน้า: 312 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.ดวงกมล บริบูรณ์พานิช
   

 


รายละเอียด  สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง 2551 สรุปย่อเข้มข้น ตรงสาระที่สำคัญ แบ่งเป็นบทเรียนและหน่วยการเรียนรู้ย่อย เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ใช้เตรียมความพร้อม ก่อนการเรียนและการสอบ ท้ายเล่มจะมีแนวข้อสอบของแต่ละภาคเรียน แนวข้อสอบเรียนต่อ ม.1 และแนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค ปูพื้นฐานให้แน่นเพื่อเตรียมตัวสอบทุกสนามสอบ เตรียมตัวสอบเข้า ม.1