สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
ISBN: 978-974-432-931-8
Barcode: 978-974-432-931-8
ราคา: 120 บาท
จำนวนหน้า: 272 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อาจารย์ ไพศาล จรรยา อ.จุไรรัตน์ จรรยา อ.ระพี วังเวชช์ อ.ทิพย์สุคนธ์ ชื่นสว่าง
   

 


รายละเอียด   คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 ตรงตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และ มาตรฐานการ เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบฝึกหัดเล่มนี้ประกอบด้วย 1. สรุปหลักและสาระการเรียนรู้ที่ควรทราบ 2. ตัวอย่างและแบบฝึกหัด 3. แบบทดสอบท้ายบท แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ตอบคำถาม 20 ข้อ ตอนที่ 2 ถูก ผิด 15 ข้อ ตอนที่ 3 ปรนัย 25 ข้อ 4. ท้าคนเก่ง เกมคณิตศาสตร์ คณิตคิดประลอง ลับสมองประลองปัญญา ภาพปริศนา ตอนท้ายบทเพื่อพัฒนาความคิด การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการนำเสนอ 5. แนวข้อสอบกลางภาค 2 ชุด 6. แนวข้อสอบปลายภาค 2 ชุด 7. เฉลยแยกเล่มอย่างละเอียด