สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เตรียมสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 (EP)
ISBN: 978-974-432-930-1
Barcode: 978-974-432-930-1
ราคา: 179 บาท
จำนวนหน้า: 516 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.ทิพย์วารี เกียรติสมบูรณ์ชัย อ.สุนทรี หยวกทองหลาง อ.ระวีวรรณ มงคลเลิศศักดิ์ อ.สุรัตน์ เสนใย
   

 


รายละเอียด  เตรียมสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษา สรุปเนื้อหาพร้อมตัวอย่างข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบประจำภาค สอบปลายภาคเรียน สอบ O-NET สอบชิงทุนการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งได้สรุปเนื้อหาวิชาการภาษาอังกฤษพร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบเพื่อใช้สอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร English Program (EP) และเพิ่มข้อสอบวัดความถนัดในการเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ