สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: อาเซียนศึกษา ม.1
ISBN: 978-974-432-924-0
Barcode: 978-974-432-924-0
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 156 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด  รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน การสรุปเนื้อหาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย แบบทดสอบท้ายบทมีหลากหลาย เพื่อให้สามารถทบทวนความรู้ ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับ เสริมความรู้ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สอบประจำภาค สอบเก็บคะแนน