สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ป.1 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-920-2
Barcode: 978-974-432-920-2
ราคา: 135 บาท
จำนวนหน้า: 284 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.อรัญญา คะสุวรรณ
   

 


รายละเอียด   ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ป.1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะจากการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มความรู้ความเข้าใจจากสรุปในแต่ละเรื่องเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ และสร้างความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้น โจทย์ทุกรูปแบบ มากกว่า 1,600 ข้อ เฉลยอย่างละเอียด แถมฟรีเฉลย เหมะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน / เตรียมสอบประจำภาคเรียน / เตรียมสอบแข่งขันต่างๆ