สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เจาะข้อสอบ O-NET ป.6
ISBN: 978-974-432-905-9
Barcode: 978-974-432-905-9
ราคา: 179 บาท
จำนวนหน้า: 444 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล อ.ธนภรณ์ พรมชาติ อ.กอบนวล จิตินันทน์ อ.ชัยทศ จำเนียรกุล อ.เพ็ญมาส กำเหนิดโทน อ.สายพิณ ศรีวรพจน์ อ.ชญานาฏ วัฒนมณี อ.กำพล ชัยวิชิต
   

 


รายละเอียด   เจาะข้อสอบ O-NET ป.6 เนื้อหาครบ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อสอบฉบับจริง 4-5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน แนวข้อสอบแยกเป็นเรื่องๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ออกสอบมาก พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เก็งข้อสอบแยกเป็นชุดๆ พร้อมเฉลยละเอียด วัตถุประสงค์หลักของหนังสือเจาะข้อสอบเล่มนี้ - ทราบแนวทางของข้อสอบ O-NET โดยศึกษาจากวิเคราะห์ข้อสอบ - ฝึกทักษะในการทำข้อสอบ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ รู้เทคนิควิธีทำ และคิดโจทย์ ลดความกังวล และความตื่นเต้นในการสอบจริง - เติมเต็มความรู้ และวางแผนในการพัฒนาตนเอง เพื่อการสอบ O-NET - สะท้อนความพร้อม ทราบจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาตนเองก่อนการสอบ O-NET - พัฒนาความพร้อม เพื่อยกระดับผลการสอบถึงระดับดีเยี่ยม