สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 (3 วิชา)
ISBN: 978-974-432-909-7
Barcode: 978-974-432-909-7
ราคา: 119 บาท
จำนวนหน้า: 248 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.สมสักดฺ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.สุพัฒตรา พันธ์ไพศาล อ.กนกพร จิตอนงค์
   

 


รายละเอียด  เก็งข้อสอบ 3 วิชา O-NET ป.6 ใช้เป็นคู่มือในการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนและบุตรหลานเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบทุกประเภท แบ่งเนื้อหาดังนี้ ส่วนที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชา ส่วนที่ 2 ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด รวบรวมเนื้อหา สาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แยกเป็นรายวิชาเพื่อให้สะดวกในการทบทวนและให้สอดคล้องกับการสอบในแต่ละกลุ่มสาระ