สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ลับคมคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เทอม 1-2
ISBN: 978-974-432-908-0
Barcode: 978-974-432-908-0
ราคา: 150 บาท
จำนวนหน้า: 308 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: อ.รณชัย มาเจริญทรัพย์ อ.อัมพร วิชัยศรี อ.ไพศาล จรรยา ชนธิชา เศตะพราหมณ์ อ.อังคณา บุญเย็น อ.ปิยวิทย์ เหลืองระทึก
   

 


รายละเอียด  คู่มือ-เตรียมสอบ ลับคมคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1-2 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน ใช้ทบทวนเนื้อหาข้อความรู้ที่ได้ศึกษาแล้ว และฝึกทักษะในการแก้โจทย์ การฝึกฝนแก้ปัญหาโจทย์มากเท่าใด นักเรียนจะยิ่งมีความมั่นใจมีความรู้และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น