สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เจาะข้อสอบ O-NET ม.3
ISBN: 978-974-432-906-6
Barcode: 978-974-432-906-6
ราคา: 199 บาท
จำนวนหน้า: 580 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: อ.รณชัย มาเจริญทรัพย์ อ.ธนภรณ์ พรมชาติ ผศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์ อ.กัณฐ์ สมหวัง อ.ชนวนรัตน์ เชื้ออรวรรณ อ.นพนันท์ พุกกะเวส อ.กฤตภพ ทับทิมพัชรากร อ.กำพล ชั
   

 


รายละเอียด  เจาะข้อสอบ O-NET ม.3 เนื้อหาครบ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วยวิเคราะห์ข้อสอบฉบับจริง 3 ปีย้อนหลังจนถึงปีปัจจุบัน แนวข้อสอบแยกเป็นเรื่อง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ออกข้อสอบมาก พร้อมเฉลยละเอียด เก็งข้อสอบแยกเป็นชุดๆ พร้อมเฉลยละเอียด สำหรับ 5 สาระหลักคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาเพิ่มการสรุปเนื้อหาโดยเจาะประเด็นที่สำคัญ เหมาะสำหรับ - ทราบแนวทางของข้อสอบ O-NET โดยศึกษาจากวิเคราะห์ข้อสอบ - ฝึกทักษะในการทำข้อสอบ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ รู้เทคนิควิธีทำ และคิดโจทย์ ลดความกังวล และความตื่นเต้นในการสอบจริง - เติมเต็มความรู้ และวางแผนในการพัฒนาตัวเอง เพื่อการสอบ O-NET - สะท้อนความพร้อม ทราบจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาตนเองก่อนการสอบ O-NET - พัฒนาความพร้อม เพื่อยกระดับผลการสอบถึงระดับดีเยี่ยม