สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.6 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-904-2
Barcode: 978-974-432-904-2
ราคา: 139 บาท
จำนวนหน้า: 296 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้แต่ง: อ.สุพัตรา สดายุรัตน์
   

 


รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตรงตามเนื้อหาของหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย เรื่องย่อของบทเรียน เน้นหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ทำให้เกิดทักษะกระบวนการคิด โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทอีกมากมายนอกจากนั้นยังมีหลักภาษาไทยที่จำเป็นต้องรู้และต้องใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมกันนี้ผู้เขียนได้จัดแนวข้อสอบทุกเรื่อง ทุกบทมากกว่า 1,700 ข้อ ให้นักเรียนได้ฝึกทดลองทำก่อนสอบจริง เหมาะสำหรับ - เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ - เตรียมตัวสอบแข่งขัน / ชิงทุน - เตรียมตัวสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1