สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ LAS ม.2
ISBN: 978-974-432-894-6
Barcode: 978-974-432-894-6
ราคา: 195 บาท
จำนวนหน้า: 548 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: อ.อุทัย ตั้งคำ และคณะ
   

 


รายละเอียด  คู่มือ-เตรียมสอบ LAS ม.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อม ทำแบบทดสอบครบทุกวิชาก่อนที่จะทำการทดสอบจริง โดยลักษณะแบบทดสอบมีลักษณะที่ใกล้เคียงที่สุดกับแบบทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบบทดสอบประกอบไปด้วย แบบทดสอบทบทวนของวิชาต่างๆ ครบทุกวิชา และเก็งแบบทดสอบวิชาต่างๆ วิชาละ 4 ชุด นักเรียนจึงมีโจทย์หลากหลายรูปแบบสำหรับการฝึกซ้อม มีเฉลยให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และศึกษาแนวคิดเพิ่มเติมในการทำโจทย์ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีแบบทดสอบของวิชาหลักครบทุกวิชา นักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เตรียมสอบไล่ ม.2 ได้อีกด้วย