สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ติวลูกเตรียมสอบ สอบเข้า ป.1 (ในเครือสาธิต)
ISBN: 978-974-432-878-6
Barcode: 978-974-432-878-6
ราคา: 110 บาท
จำนวนหน้า: 232 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอนุบาล สอบเข้า ป.1
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.ดุสิตา คำรพวงศ์ อ.พรสุรัช ศรีพันธ์วรกุล อ.อาทิตยา ธีรานพ
   

 


รายละเอียด  หนังสือ " ติวลูกเตรียมสอบคู่มือสอบคัดเลือกเข้า ป. 1 โรงเรียนในเครือสาธิต เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและครูอาจารย์ได้เตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานและนักเรียนในระดับอนุบาล ที่ต้องการสอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต โดยคณะผู้จัดทำได้เทียบเคียงข้อสอบที่เคยใช้สอบคัดเลือกเข้า โดยข้อสอบมีลักษณะความยากง่ายใกล้เคียงกับข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือก อีกทั้งได้เสริมแบบฝึกและแบบประเมินผลความพร้อมของเด็กเพื่อใช้ฝึกฝน ก่อนทำข้อสอบจริง เหมาะสำหรับ เตรียมความพร้อมและทดสอบความสามารถก่อนสอบคัดเลือกเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิตและโรงเรียนเอกชนชั้นนำ