สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: สังคมศึกษา ป.3 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-875-5
Barcode: 978-974-432-875-5
ราคา: 125 บาท
จำนวนหน้า: 296 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.สุวรรณา ตองอ่อน
   

 


รายละเอียด  คู่มือ-เตรียมสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในแต่ละสาระการเรียนรู้ มีแบบฝึกหลากหลายรูปแบบไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ และทบทวนความรู้เสริมปัญญาทุกสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนใช้ประเมินผลตนเองและท้ายเล่มมีแบบฝึกทบทวนก่อนสอบไว้ให้นักเรียนใช้ทดลองก่อนสอบ โดยมีเฉลยแยกเล่มสำหรับตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ - ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน - เตรียมสอบประจำภาค - ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบชิงทุน