สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: เตรียมสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบเตรียมอุดม
ISBN: 978-974-432-871-7
Barcode: 978-974-432-871-7
ราคา: 299 บาท
จำนวนหน้า: 856 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์ และคณะ
   

 


รายละเอียด  มีเนื้อหาใน ตรงตามสาระการเรียนรู้ของหนังสือแบบเรียนจัดเรียงเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกันเพื่อความรอบรู้ และความเข้าใจที่ยอดเยี่ยม สรุปหลักการ แนวคิด ความคิดรวบยอด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกเรื่องตามที่ต้องศึกษา ตลอดช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) มีแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ หรือแบบทดสอบพร้อมทั้งเฉลยละเอียด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ ช่วยทบทวนความรู้และทดสอบ องค์ความรู้ ที่มีของผู้เรียน เหมาะสำหรับ เตรียมสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบเข้าเตรียมอุดม และสอบแข่งเข้าเรียนโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ