สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: LEARNING ENGLISH BOOK 3
ISBN: 978-974-432-858-8
Barcode: 978-974-432-858-8
ราคา: 115 บาท
จำนวนหน้า: 220 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
   

 


รายละเอียด  เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของชั้น ป.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - มีตัวอย่างวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ ทุกหน่วยการเรียนรู้ - ในแต่ละ Unit มีแบบฝึกหัดมากมาย หลายรูปแบบ พร้อมเฉลย - มีแบบทดสอบหลังเรียน สำหรับใช้ในการประเมินผล พร้อมเฉลย - มีคำศัพท์พร้อมคำแปลทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมสรุป Vocabulary ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับ - ครูใช้สอน และฝึกทักษะเด็ก - นักเรียนใช้ศึกษาทำแบบทดสอบ เพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาค, สอบแข่งขัน, เลื่อนชั้น - ผู้ปกครอง ให้เด็กศึกษาทำโจทย์ข้อสอบได้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผู้เรียน เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน