สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: สังคมศึกษา ม.3 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-839-7
Barcode: 978-974-432-839-7
ราคา: 150 บาท
จำนวนหน้า: 404 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด  คู่มือเตรียมสอบ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้งหมด มีแบบทดสอบมากกว่า 1,100 ข้อ ครบทั้ง 4 สาระและถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับวัยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระได้ง่าย มีการเฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียดท้ายเล่ม เหมาะสำหรับ - ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน - เตรียมสอบประจำภาค - ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน / สอบชิงทุน - เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4