สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-834-2
Barcode: 978-974-432-834-2
ราคา: 129 บาท
จำนวนหน้า: 284 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา อ.ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
   

 


รายละเอียด   ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียบเรียงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเรื่องย่อ ข้อคิดจากเรื่องในแต่ละบท รวมทั้งเสริมความรู้ทางภาษาซึ่งมีทั้งหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทยและวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยอย่างเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้ดีขึ้นในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบประจำบท เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในการเรียนของนักเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม มีแนวข้อสอบเพชรยอดมงกุฎให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบแข่งขัน เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบเก็บคะแนน ประจำภาค สอบแข่งขัน สอบชิงทุน อาทิ เช่น เพชรยอดมงกุฎ