สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ป.5 (หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-824-3
Barcode: 978-974-432-824-3
ราคา: 149 บาท
จำนวนหน้า: 372 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้แต่ง: อ.อรัญญา คะสุวรรณ
   

 


รายละเอียด  การคิดเลขเป็นทำให้คนมีสติปัญญา รู้จักใช้ความคิดและเข้าใจการใช้เหตุผล คนเราจะต้องอาศัยทั้งความรอบรู้และการรู้จักใช้ความคิดควบคู่กันไปในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ป.5 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะจากการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มความรู้ความเข้าใจจากสรุปในแต่ละเรื่องเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ และสร้างความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้น โจทย์ทุกรูปแบบ มากกว่า 1,800 ข้อ เฉลยอย่างละเอียด แถมฟรีเฉลยเล่ม เหมะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน / เตรียมสอบประจำภาคเรียน / เตรียมสอบแข่งขันต่างๆ / เตรียมสอบ LAS