สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 2
(หลักสูตร 51) ชุด Pro
ISBN: 978-974-432-817-5
Barcode: 978-974-432-817-5
ราคา: 175 บาท
จำนวนหน้า: 408 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้แต่ง: อ.พรเพ็ญ วัฒนพานิช
   

 


รายละเอียด   หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด Poombundit Pro series - Physics ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อช่วยให้นักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในเนื้อหาที่มีการอธิบายอย่างละเอียด ชัดเจน และมีการสรุปประเด็นเป็นช่วงๆ มีตัวอย่างแนวคิดของแต่ละหัวข้อ เพื่อเพิ่มทักษะการแก้โจทย์ และเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น โดยแนวการคิดมีการวางเป็นลำดับขั้นตอนอีกทั้งยังมีแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย แนวข้อสอบท้ายบท เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเอง และจะทำให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบ เพื่อไปประยุกต์ในการเรียนต่อไปได้ เหมาะสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค / ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนในชั้นเรียน / เตรียมสอบ O-NET , PAT 2