สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: กุญแจคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-813-7
Barcode: 978-974-432-813-7
ราคา: 35 บาท
จำนวนหน้า: 140 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้แต่ง: อ.อังคณา บุญเย็น
   

 


รายละเอียด   เป็นการเฉลยแบบฝึกหัด และเฉลยคำถามในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ตรวจทานคำตอบของแบบฝึกหัด และคำตอบของคำถามในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือการเรียนเนื่องจากในการทำแบบฝึกหัดนักเรียนอาจมีปัญหาต่างๆ เช่นไม่ทราบกระบวนการคิดเพื่อแก้โจทย์ปัญหา ไม่สะดวกที่จะถามครู ทราบกระบวนการคิดแต่มีปัญหาการคิดคำนวน หรือบางครั้งแก้ปัญหาได้แต่คำตอบผิดพลาด หนังสือกุญแจจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิดของผู้เขียนที่ได้ทำผลเฉลยของคำตอบไว้เมื่อนักเรียนพบโจทย์ที่มีลักษณะเดียวกัน หรืออาจจะสลับซับซ้อนขึ้น นักเรียนสามารถนำแนวคิดที่ศึกษามา แก้ปัญหาโจทย์นั้นได้ ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาโจทย์ อยากทำแบบฝึกหัด และเกิดทักษะการคิดคำนวนในที่สุด การเฉลยใช้เทคนิคการคิดโจทย์ที่อ่านเข้าใจง่ายได้ด้วยตนเอง เป็นการเฉลยละเอียดและแสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์