สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: Basic English Grammar
ม.1-2-3
ISBN: 978-974-432-810-6
Barcode: 978-974-432-810-6
ราคา: 199 บาท
จำนวนหน้า: 560 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3
ผู้แต่ง: ผศ.ดวงฤดี กาญจนพันธุ์ และคณะ
   

 


รายละเอียด   Basic English Grammar หรือ ภาษาอังกฤษรวม ม. 1- 2-3 เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับช่วงกำลังพัฒนาจะใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ได้ดี เพราะในหนังสือได้เน้นถึงไวยากรณ์พื้นฐานที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ (เน้นนามธรรม) บทสนทนารวมถึง Reading Comprehension ทุกเรื่องมีแบบฝึกหัดไว้ให้ฝึกฝน อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมี New Practice Test ลักษณะคล้ายข้อสอบ O-NET LAS GAT PAT เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น นักเรียน ครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป เหมาะสำหรับ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม / สอบเข้า ม.4 โรงเรียนรัฐบาล และสอบศึกษาต่อสถาบันต่างๆ / เตรียมสอบ O-NET LAS สอบประจำภาค