สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: สรุป สูตร กฎ คณิตศาสตร์ ม.4-6
ISBN: 978-974-432-803-8
Barcode: 978-974-432-803-8
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 276 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4-6
ผู้แต่ง: อ.นฤดล สกุลไพศาลทรัพย์
   

 


รายละเอียด  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา เพราะด้วยเนื้อหาวิชานั้นเป็นนามธรรมแทบทั้งสิ้น การเข้าใจในเนื้อหาจึงต้องเข้าใจนิยามในเรื่องๆ นั้นเป็น อย่างดี และด้วยนิยาม กฎ สูตร และสาระสำคัญต่าง ๆ มีมากมาย จึงทำให้การจดจำนิยาม กฎ สูตร และสาระสำคัญต่าง ๆ เป็นไปได้ยากยิ่ง หนังสือ สรุปสูตร กฎ คณิตศาสตร์ ม4-6 เล่มนี้ เป็นหนังสือ รวบรวมนิยาม กฎ สูตร และสาระสำคัญต่าง ๆ ช่วยลดระยะเวลาในการดูหนังสือของผู้ศึกษาในการเตรียมสอบระหว่างภาค การศึกษาหรือการสอบแข่งขันต่าง ๆ ให้น้อยลง ช่วยการจดจำนิยาม กฎ สูตร และ สาระสำคัญต่าง ๆ สะดวกขึ้น เพราะได้แยกเป็นเรื่อง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับ อ่านทบทวนก่อนเข้าสอบทุกสนามอย่างรวดเร็ว เตรียมสอบ O-NET GAT PAT 1 สอบโควตา สอบตรง