สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: Pre-test GAT
ส่วนการเชื่อมโยง
ฉบับปรับปรุง
ISBN: 978-974-432-798-7
Barcode: 978-974-432-798-7
ราคา: 110 บาท
จำนวนหน้า: 232 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ม.4-ม.6 ,นักเรียนที่เตรียมตัวสอบ GAT
ผู้แต่ง: อ.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง
   

 


รายละเอียด   หนังสือ Pre-test GAT เป็นคู่มือ-เตรียมสอบ ข้อสอบ GAT ในส่วนวัดความอ่าน คิด วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งในหนังสือจะประกอบไปด้วย ลักษณะข้อสอบ หลักการทำข้อสอบ กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้จะเสนอเทคนิคในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้โซ่เซื่อมโยง (Connect chain) พร้อมทั้งมีกลยุทธ์สอน การแก้โจทย์ข้อสอบอย่าง เป็นขั้นตอน และที่สำคัญคือมีโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง พรั้อมทั้งเฉลยเป็นขั้นตอนตามกลยุทธ์ที่เขียนใว้ในหนังสือ หนังสือเล่มนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ GAT ข้อสอบอื่นๆเช่น วิชาเฉพาะทางแพทย์ก็มีโจทย์ในลักษณะวัดการอ่าน คิด วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่นกัน การทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายวิชา