สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ตะลุยโจทย์ สังคมศึกษา ม.4
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-777-2
Barcode: 978-974-432-777-2
ราคา: 120 บาท
จำนวนหน้า: 328 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ม. ปลาย และผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์
   

 


รายละเอียด  หนังสือคู่มือ-เตรียมสอบ ตะลุยโจทย์ สังคมศึกษา ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาในเล่มได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างละเอียดครบถ้วนตรงตามตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้แกนกลาง มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน แบบทดสอบมีความหลากหลาย มีความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีเฉลยข้อสอบพร้อมอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจใช้ในการทบทวนความรู้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในชั้นเรียนทำให้เข้าใจบทเรียน ทำให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น โจทย์ทดสอบ ครบทุกบท มากกว่า 1,200 ข้อ เฉลยอย่างละเอียดพร้อมอธิบายแนวคิด เหมาะสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค และทบทวนความรู้เพื่อความเข้าใจในบทเรียน / เตรียมสอบเก็บคะแนน / เตรียมสอบแข่งขันในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี