สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: กุญแจคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เล่ม 1 ม.4-6
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-758-1
Barcode: 978-974-432-758-1
ราคา: 39 บาท
จำนวนหน้า: 192 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.4-6
ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต และ KR.Group
   

 


รายละเอียด   กุญแจ คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ม.4-6 เนื้อหาตรงกับแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนอาจมีปัญหาต่างๆ เช่นไม่ทราบกระบวนการคิดเพื่อแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ บางครั้งทราบกระบวนการคิดแต่มีปัญหาในการคิดคำนวณ หรือบางครั้งแก้ปัญหาได้แต่ได้คำตอบผิดพลาด กุญแจจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนักเรียนสามารถศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาได้ เมื่อนักเรียนมีความมั่นใจในการแก้โจทย์ ย่อมเกิดความเชื่อมั่นและอยากทำแบบฝึกหัด ทำให้เกิดทักษะการคำนวณมากที่สุด การเฉลยใช้เทคนิคการคิดโจทย์ที่อ่านเข้าใจง่ายได้ด้วยตนเอง เป็นการเฉลยละเอียดและแสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์