สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ป.5
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-750-5
Barcode: 978-974-432-750-5
ราคา: 130 บาท
จำนวนหน้า: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : :
185x260x14 มม.
น้ำหนัก : :
500 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : :
ขาว-ดำ (กระดาษปอนด์)
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้แต่ง: อาจารย์ นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด  เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ป.5 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลมีความเป็นระเบียบ รู้จักการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จำนวน 14 หน่วยการเรียนรู้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับ - ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน - เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนประจำภาค - เตรียมสอบไล่ ป.5 / สอบแข่งขัน / สอบชิงทุน - เตรียมสอบ LAS ( Local Assessment System) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่