สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ ป.2
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-740-6
Barcode: 978-974-432-740-6
ราคา: 120 บาท
จำนวนหน้า: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : :
185x260x13 มม.
น้ำหนัก : :
500 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : :
ขาว-ดำ (กระดาษปอนด์)
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้แต่ง: อาจารย์ นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด  เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ป.2 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จำนวน 12 หน่วยการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 2. แนวข้อสอบแต่ละปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3 ชุด พร้อมเฉลย 3. ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอนในเรื่องขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร์ ตามกระบวนการเรียนการสอน เหมาะสำหรับ - ครูใช้สอน และฝึกทักษะเด็ก - นักเรียนใช้ศึกษาทำแบบทดสอบ เพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาค, สอบแข่งขัน และสอบเลื่อนชั้น - ผู้ปกครอง ให้เด็กศึกษาทำโจทย์ข้อสอบได้ด้วยตนเอง