สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ Pre-PAT 1
ISBN: 978-974-432-633-1
Barcode: 978-974-432-633-1
ราคา: 289 บาท
จำนวนหน้า: 896 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ม.4-ม.6 ,นักเรียนที่เตรียมตัวสอบ PAT 1
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ
   

 


รายละเอียด   เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาตร์) ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ แยกเป็นเรื่องๆ ครบทุกเรื่องที่ใช้ในการสอบ PAT 1 เหมาะสำหรับทบทวนความรู้ โดยจะมีแบบตรวจสอบทบทวนความรู้ทุกหัวข้อย่อย ในแต่ละเรื่อง พร้อมเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย ช่วยนักเรียนในการทบทวน ความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบ PAT 1 ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบแบบ บูรณาการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการสอบ PAT 1 พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อประเมินศักยภาพของนักเรียนก่อนสอบจริง สามารถแก้ไขส่วนที่บกพร่อง และเสริมส่วนที่ขาดอยู่ให้สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้ประกอบการเรียนในชั้น ม.4-5-6 เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ และใช้เตรียมตัวสอบแข่งขันต่างๆ เพราะมีโจทย์จำนวนมาก กว่า 1,000 ข้อ