สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ทักษะทางภาษา
สอบเข้า ป.1
ISBN: 978-974-432-723-9
Barcode: 978-974-432-723-9
ราคา: 70 บาท
จำนวนหน้า: 96 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอนุบาล สอบเข้า ป.1
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และคณะ
   

 


รายละเอียด  หนังสือ " ติวลูกเตรียมสอบคัดเลือกเข้า ป.1" ชุด ทักษะทางภาษา ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองและครูอาจารย์ได้เตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานและนักเรียนในระดับอนุบาล ที่ต้องการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเครือสาธิตฯ โรงเรียนในเครือคาทอลิก และโรงเรียนยอดนิยมทั่วประเทศ โดยคณะผู้จัดทำได้เทียบเคียงข้อสอบที่เคยใช้สอบคัดเลือกเข้า ป.1 ของโรงเรียนสาธิต โดยข้อสอบมีลักษณะความยากง่ายใกล้เคียงข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกทักษะทางภาษา ทั้งการอ่านจับใจความ ทักษะการฟัง การเขียนสะกดคำ เพื่อให้เด็กใช้ฝึกฝนก่อนทำข้อสอบจริง เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมและทดสอบความสามารถ ก่อนสอบคัดเลือกเข้า ป.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ