สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: ตะลุยโจทย์คณิต ม.1
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-716-1
Barcode: 978-974-432-716-1
ราคา: 159 บาท
จำนวนหน้า: 432 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ
   

 


รายละเอียด   คู่มือ-เตรียมสอบ ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาสั้น ตัวอย่างโจทย์ของประเด็นที่สำคัญ แบบฝึกหัด โจทย์ท้ายบท และเฉลยละเอียด โดยมีโจทย์หลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีเนื้อหาครบทั้งสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความรู้ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการที่จำเป็นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อยอดความรู้ที่สำคัญนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ มีความมั่นใจในตัวเองและรักที่จะเรียนคณิตศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียนตัวสอบประจำภาค สอบไล่ และเตรียมสอบ LAS (Local Assessment System) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื่นที่อีกด้วย