สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: รวมข้อสอบ GAT PAT 1 PAT 2 (มี.ค. 53)
ISBN: 978-974-432-700-0
Barcode: 978-974-432-700-0
ราคา: 129 บาท
จำนวนหน้า: 212 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ม.4-5-6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบ GAT PAT1 PAT2
ผู้แต่ง: คณะอาจารย์ฝ่ายวิชาการ
   

 


รายละเอียด   เป็นหนังสือเฉลยข้อสอบจริงของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)เพื่อ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือ ADMISSIONS โดยเฉลยข้อสอบสำหรับการสอบครั้งที่ 1 / 2553 (ตุลาคม) ได้แก่ ข้อสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ การเฉลยทำอย่างละเอียด อธิบายแนวคิดหลักการและเหตุผลทางทฤษฎีให้ นักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยตนเอง นักเรียนจะมีความมั่นใจสูงสุด ในการทำข้อสอบ นอกจากนี้ยังเพิ่มกำหนดการรับสมัครสอบ คำแนะนำก่อนสอบ และตารางและจำนวนร้อยละของผู้เข้าสอบ GAT / PAT มีนาคม กรกฎาคม ตุลาคม ปี 2552 และมีนาคม ปี 2553 จำแนกตามช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด