สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คณิตคิดเลขเร็ว ป.5
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-656-0
Barcode: 978-974-432-656-0
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 176 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้แต่ง: อาจารย์ นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด   เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกฝน ทำแบบทดสอบซึ่งมีรูปแบบตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ และรวดเร็ว ในเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการคือ 1. แบบฝึกจำนวน 147 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ รวม 1,470 ข้อ 2. แบบทดสอบมากกว่า 1,500 ข้อ 3.โจทย์ปัญหาความเข้าใจ 150 ข้อ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีคิดให้รวดเร็ว หรืออาจจะดัดแปลงเป็นวิธีการคิดที่เป็นแนวทางของตนเองได้