สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ
ป.4 อ.สมศักดิ์
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-694-2
Barcode: 978-974-432-694-2
ราคา: 119 บาท
จำนวนหน้า: 272 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
   

 


รายละเอียด   หนังสือ เตรียมสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตรงตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ประกอบด้วย ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเนื้อเรื่องย่อ ความรู้ทางภาษาทั้งหลักภาษา และการใช้ภาษา ที่นักเรียนควรจะต้องเรียนรู้ในแต่ละบท เพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบทุกๆ บทเรียน และในตอนท้ายยังมีแบบฝึกทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เตรียมตัวก่อนสอบจริง หนังสือเล่มนี้นักเรียนสามารถใช้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ เป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนให้ดีขึ้น