สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ
เตรียมความพร้อม
และสอบเข้า ป.1
อ.โกสินทร์
ISBN: 978-974-432-637-9
Barcode: 978-974-432-637-9
ราคา: 109 บาท
จำนวนหน้า: 184 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอนุบาล สอบเข้า ป.1
ผู้แต่ง: อ.โกสินทร์ เชื้อประโรง
   

 


รายละเอียด   หนังสือเตรียมความพร้อมและสอบเข้า ป.1 จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาลในด้านต่างๆ เช่นทักษะการใช้ชีวิตประจำวันความรู้รอบตัว กระบวนการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนเพื่อพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้เด็กๆ ได้พื้นฐานที่เพียงพอในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับ - สอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือสาธิต โรงเรียนสาธิตต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สาธิตเกษตร สาธิต มศว. สาธิตราม ฯลฯ - สอบเข้า ป.1 โรงเรียนในเครือคาทอลิก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพคริสเตียน มาแตร์เดอี วัฒนาวิทยาลัย เซนต์โยเซฟคอนแวนต์