สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: English and American
Idioms and Prepositions
ISBN: 974-432-493-7
Barcode: 978-974-432-493-1
ราคา: 59 บาท
จำนวนหน้า: 220 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ผู้แต่ง: ธวัชชัย ปานนิมิตร
   

 


รายละเอียด   หนังสือ English & American Idioms และ Prepositions เรียบเรียงขึ้น 2 Parts Part ที่ 1 English & American Idioms เรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z ซึ่ง Idioms แต่ละคำจะให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คำที่นำมาเรียบเรียงไว้ส่วนใหญ่เป็นคำที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปและมักนิยมออกข้อสอบ จะมีแบบทดสอบพร้อมเฉลยและคำอธิบาย Part ที่ 2 Prepositions ได้สรุปหลักการใช้อย่างละเอียด ตลอดจน Prepositions ที่มักใช้ผิด และในตอนท้ายเรื่องมีบททดสอบ เฉลยพร้อมคำอธิบายเข้าใจง่าย