สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: TENSES
กริยา 3 ช่อง
ISBN: 974-7174-80-4
Barcode: 978-974-7174-80-9
ราคา: 39 บาท
จำนวนหน้า: 148 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ผู้แต่ง: ธวัชชัย ปานนิมิตร
   

 


รายละเอียด   หัวใจสำคัญของภาษาอังกฤษนั้นก็คือการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามกาลเวลา (Tense) ซึ่งการใช้ Tense มีหลักการใช้ที่จะต้องทำความเข้าใจจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ Tense อย่างแยกกันไม่ออกคือ Active & Passive Voice และ Direct and Indirect Speech อธิบายหลักและกฎการใช้ Tense ทุกประเภทอย่างละเอียด และสอดแทรก Tense มักใช้ผิดอยู่เสมอๆ เพื่อเป็นแนวให้ผู้อ่านได้เข้าใจในการใช้ นอกจากนี้ในตอนท้ายเล่มยังได้มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นต้น-กลาง-สูง เฉลยพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบอย่างละเอียด ทำให้เข้าใจง่าย