สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: กริยา 3 ช่อง 2000
ISBN: 974-7277-60-3
Barcode: 974-7277-60-9
ราคา: 15 บาท
จำนวนหน้า: 96 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียน ม.4-5-6 นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ผู้แต่ง: จันทร์-พร มณีฉาย
   

 


รายละเอียด   เนื้อหาเล่มนี้ได้รวมกริยา 3 ช่อง ประเภท irregular verb ไว้ พร้อมคำอ่านและ ความหมายของแต่ละคำ นอกจากนี้ยังมีสรุปเนื้อหาที่สำคัญของเรื่อง Tense ทั้ง 12 Tense โดยแบ่ง 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ปัจจุบัน อดีต และอนาคต พร้อม chart แสดงรูป Tense อย่างย่อ พร้อมทั้งเพิ่มเติมในส่วนของ - Idiom ที่น่าสนใจ - คำย่อ พร้อมตัวเต็มและความหมายของตัวย่อที่ใช้บ่อย - คำศัพท์สถานที่พร้อมความหมาย - คำศัพท์อาชีพพร้อมความหมาย