สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ
ป.1 อ.สมศักดิ์
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-689-8
Barcode: 978-974-432-689-8
ราคา: 109 บาท
จำนวนหน้า: 252 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และคณะ
   

 


รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตรงตามเนื้อหาของหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย - สรุปเนื้อเรื่องย่อเรียงลำดับทีละบท ตลอดจนความรู้ทางภาษาซึ่งมีทั้งหลักภาษาและการใช้ภาษา - แบบทดสอบที่มีความหลากหลายไว้ให้ได้ฝึกทำทุกบทเรียน พร้อมเฉลย - แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 พร้อมเฉลย