สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.1
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-675-1
Barcode: 978-974-432-675-1
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 220 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้แต่ง: อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด  เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้น ป.1 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จำนวน 14 หน่วยการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 2. แนวข้อสอบแต่ละปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3 ชุด พร้อมเฉลย 3. ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอนในเรื่องขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร์ ตามกระบวนการเรียนการสอน