สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: คณิตคิดเลขเร็ว ป.4
(หลักสูตร 51)
ISBN: 978-974-432-655-3
Barcode: 978-974-432-655-3
ราคา: 99 บาท
จำนวนหน้า: 164 หน้า
สารบัญ: คลิ๊กดูรายละเอียด
 
กลุ่มผู้อ่าน: ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้แต่ง: อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
   

 


รายละเอียด  เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกฝน ทำแบบทดสอบซึ่งมีรูปแบบตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญ แม่นยำ และรวดเร็ว ในเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการคือ 1. แบบฝึกจำนวน 114 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ รวม 1,140 ข้อ 2. แบบทดสอบจำนวน 10 ชุด ๆ ละ 80 ข้อ รวม 800 ข้อ 3. ภาคผนวก ประกอบด้วย 3.1 โจทย์ปัญหา และความเข้าใจ 100 ข้อ 3.2 สิ่งที่จะต้องจดจำในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูง 3.3 สูตรและข้อสรุป 3.4 มาตราและการเปรียบเทียบมาตรนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีคิดให้รวดเร็ว หรืออาจจะดัดแปลงเป็นวิธีการคิดที่เป็นแนวทางของตนเองได้